писък

писък
същ. - вик, крясък, провикване, извикване
същ. - плач, вопъл, рев, вой, стенание, ридание, охкане, въздишка
същ. - лай
същ. - врясък
същ. - цвъртене, цвърчене, цвъркане, писукане

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • писк — Древнерусское – пискъ (писк). Общеславянское – piskъ. Литовское – pysketi (трещать). В русском языке слово «писк» возникло и получило широкое распространение в XII в. Это слово происходит от индоевропейского корня, значившего «дуть».… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • вик — същ. отклик, възклик, крясък, писък, провикване, глас, стон, врява, рев, плач, стенание, ридание, вопъл същ. зов, повик, апел, призив същ. лозунг същ. мучене, вой същ. лай …   Български синонимен речник

  • вой — същ. виене, рев, вик, писък, крясък същ. плач, стенание, ридание, вопъл същ. лай същ. мучене същ. бяс, ярост същ. стон …   Български синонимен речник

  • врява — същ. шум, глъч, олелия, глъчка, писък, гюрултия, дандания, вик същ. ропот, смут, негодувание същ. безредие, хаос същ. вълнение, сензация, бъркотия същ. викове същ. тупурдия …   Български синонимен речник

  • врясък — същ. писък …   Български синонимен речник

  • изписквам — гл. изпищявам, писвам, виквам, извиквам, възкликвам, провиквам се, крясвам, ахвам, изревавам, надавам писък …   Български синонимен речник

  • изпищявам — гл. писвам, изписквам, виквам, извиквам, възкликвам, провиквам се, крясвам, ахвам, изревавам, надавам писък гл. пищя, крещя, изкрещявам …   Български синонимен речник

  • крясък — същ. вик, викане, провикване, извикване, писък, кряскане, олелия същ. рев, вой, лай същ. силен смях, присмех, дюдюкане …   Български синонимен речник

  • лай — същ. джавкане същ. вой, злоба същ. вик, рев, крясък, писък същ. скимтене, излайване …   Български синонимен речник

  • олелия — същ. шум, глъч, врява, писък, гюрултия, викове същ. глъчка, тупурдия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”